בחר יומן לזימון התור:
יש להגיע עם כל הנתונים הרפואיים:
תשובות פתולוגיות מלאות
סיכומים רפואיים עדכניים
תשובות של כל בדיקות ההדמיה
דיסקים של בדיקות ההדמיה
לארגן את החומר הרפואי בקלסר, רצוי לפי סדר כרונולוגי

פציינטית חדשה - 2000 ₪ 
פציינטית חוזרת - 1500 ₪ 
(פציינטית חוזרת שלא היתה יותר משנה נחשבת חדשה)

יש החזרים מכל הקופות והביטוחים הפרטיים.
  
אין הסדר של 150 ₪ מול כללית מושלם